Pedra papel

versión en español

Pedra papel

Título: Pedra papel
AutoríaGrupo de Educación para o Desenvolvemento de Arquitectura Sen Fronteiras
Idioma: Galego, película en español
Ano: 2013
Público Obxectivo: Todos os públicos
Licenza: Creative Commons Recoñecemento – Non Comercial

Descarga:

Descripción:

Videoforum sobre a primeira entrega da triloxía audiovisual que narra a situación actual dos e das que viven no asentamento chabolista de A Pasaxe en A Coruña.

A maxia da infancia, e as ilusións por mellorar a vida, sempre están presentes nas conversas das nenas e nenos que viven en Ponte Pasaxe, moitos xamais viron nin visitaron unha vivenda diferente a unha chabola, nin sequera se fan a idea de cómo sería unha mellora na súa vida que os igualara en dereitos e condicións ao resto de nenos e nenas da cidade.

A través de dinámicas de convivencia e traballo social-educativo por parte do equipo de profesionais e voluntarios de Arquitectura Sen Fronteiras cos nenos e nenas de A pasaxe, xerouse un clima de confianza entre a entidade e as familias do poboado, logrando así por en marcha proxectos que apostan por unha transformación, sensibilización social e unha mellora na calidade de vida dos poboadores do asentamento.

En Pedra papel xuntamos a once cativos do asentamento nun espazo alleo ao seu entorno para a elaboración dunha “mini reportaxe”, onde o guión debía saír de xeito natural e comunitario, entre as conversas e xogos que se deseñaron para o desenvolvento das xornadas. Produto destes encontros logrouse coñecer as motivacións, os soños, as inquedanzas e as manifestacións que os máis pequenos de A pasaxe teñen ante a vida.

Estas historias de vida foron gravadas en audio e video, xerando así o recurso do que xurdiu a elaboración do guión do Audiovisual “Pedra papel”. O texto que se narra, foi extraído dos parlamentos que se xeraron nas actividades, intentando conservar o máximo posible as súas exposicións.

Créditos do audiovisual:

 • Os nenos: Nazaret Silva, Juan dos Anjos, Rosi dos Santos, Jonathan Barrul, Marisol Romero, Ermindo dos Santos, Yolanda Pereira, Manuel dos Anjos, Puri dos Santos, Ermindo dos Santos, Luci Silva, Ulises Barrul, Mª Jesús Silva, Amandio Portela, Jessica dos Anjos, Fran dos Santos, Patricia de Jesús das Dores, Carlos de Jesús das Dores
 • Dirección: Xaime López (Chispón)
 • Cámara: Alejandro Castro
 • Edición: Castro e Chispón
 • Música: Tiruleque
 • Producción: Juan Aradas e Cristina Nieto
 • Capitán do navio: Juan Aradas

Obxectivos:

Achegar á cidadanía unha realidade que todos temos preto de casa nas nosas cidades. Mostrar aos seus habitantes como as persoas que son, cos seus anhelos e esperanzas.

Metodoloxía:

Proxección da película e debate posterior.

Arquitectura Sen Fronteiras

versión en galego

Piedra papel

Piedra papel

Título: Piedra papel
AutoríaGrupo de Educación para el Desarrollo de Arquitectura Sen Fronteiras
Idioma: Gallego, película en español
Año: 2013
Público Objetivo: Todos los públicos
Licencia: Creative Commons Reconocimiento – No Comercial

Descarga:

Descripción:

Videoforum sobre la primera entrega de la trilogía audiovisual que narra la situación actual de los y las que viven en el asentamiento chabolista de A Pasaxe en A Coruña.

La magia de la infancia, y las ilusiones por mejorar la vida, siempre están presentes en las conversaciones de los niños y niñas que viven en Puente Pasaje, muchos jamás vieron ni visitaron una vivienda diferente a una chabola, ni siquiera se hacen la idea de cómo sería una mejora en su vida que los igualase en derechos y condiciones al resto de niños y niñas de la ciudad.

A través de dinámicas de convivencia y trabajo social-educativo por parte del equipo de profesionales y voluntarios de Arquitectura Sen Fronteiras con los niños y niñas de A Pasaxe, se generó un clima de confianza entre la entidad y las familias del poblado, logrando así poner en marcha proyectos que apuestan por una transformación, sensibilización social y una mejora en la calidad de vida de los pobladores del asentamiento.

En Piedra Papel juntamos a once niños del asentamiento en un espacio ajeno a su entorno para la elaboración de un «mini reportaje», donde el guión debía salir de manera natural y comunitaria, entre las conversaciones y juegos que se diseñaron para el desarrollo de las jornadas. Producto de estos encuentros se logró conocer las motivaciones, los sueños, las inquietudes y las manifestaciones que los más pequeños de A Pasaxe tienen ante la vida.

Estas historias de vida fueron grabadas en audio y video, generando así el recurso del que surgió la elaboración del guión del Audiovisual «Piedra papel». El texto que se narra, fue extraído del discurso generado en las actividades, intentando conservar el máximo posible sus exposiciones.

Créditos del audiovisual:

 • Los niños: Nazaret Silva, Juan dos Anjos, Rosi dos Santos, Jonathan Barrul, Marisol Romero, Ermindo dos Santos, Yolanda Pereira, Manuel dos Anjos, Puri dos Santos, Ermindo dos Santos, Luci Silva, Ulises Barrul, Mª Jesús Silva, Amandio Portela, Jessica dos Anjos, Fran dos Santos, Patricia de Jesús das Dores, Carlos de Jesús das Dores
 • Dirección: Xaime López (Chispón)
 • Cámara: Alejandro Castro
 • Edición: Castro y Chispón
 • Música: Tiruleque
 • Producción: Juan Aradas y Cristina Nieto
 • Capitán del navio: Juan Aradas

Objetivos:

Acercar a la ciudadanía una realidad que todos tenemos cerca de casa en nuestras ciudades. Mostrar a sus habitantes como las personas que son, con sus anhelos y esperanzas.

Metodología:

Proyección de la película y debate posterior.

Anuncio publicitario