A Pasaxe

versión en español

A Pasaxe

Título: A Pasaxe
AutoríaGrupo de Educación para o Desenvolvemento de Arquitectura Sen Fronteiras
Idioma: Galego, película en español
Ano: 2014
Público Obxectivo: Estudantes de Secundaria
Licenza: Creative Commons Recoñecemento – Non Comercial

Descarga:

Descripción:

Videoforum sobre a segunda entrega da triloxía audiovisual que narra a situación actual dos e das que viven no asentamento chabolista de A Pasaxe en A Coruña.

Concepción e Rosi, dúas mulleres veciñas do poboado xitano de Ponte Pasaxe deciden, xunto cos seus fillos, emprender un camiño que as levará a unha nova vida.
Unha historia que amosa a realidade que se vive nos asentamentos chabolistas da Coruña, narrada en viva voz por dúas nais con ganas de sacar adiante as súas familias, demostrando que a mellor maneira para experimentar unha transformación social é a insistencia e a ilusión por vivir.

Créditos do audiovisual:

 • Protagonistas: Mª Concepción dos Anjos e Rosa Romero Borja
 • Dirección: Xaime L. Chispón
 • Cámara: Cristina Fernández, Xosé Bocixa e Santiago Arines
 • Montaxe: Raquel Rei
 • Música: Acquaragia Drom

Obxectivos:

Facer reflexionar ao alumnado sobre unha situación cercana, a través do tratamento das seguintes temáticas:

 • O dereito a unha vida digna
 • A exclusión social
 • A muller como transformadora social

Metodoloxía:

A través da visualización dalgunhas partes do audiovisual fomentarase a reflexión e o debate  tratando as nomeadas temáticas a través de preguntas disparadoras e dinámicas.

Arquitectura Sen Fronteiras

versión en galego

El Pasaje

A Pasaxe

Título: A Pasaxe
AutoríaGrupo de Educación para el Desarrollo de Arquitectura Sen Fronteiras
Idioma: Gallego, película en español
Año: 2014
Público Objetivo: Estudiantes de Secundaria
Licencia: Creative Commons Reconocimiento – No Comercial

Descarga:

Descripción:

Videoforum sobre la segunda entrega de la trilogía audiovisual que narra la situación actual de los y de las que viven en el asentamiento chabolista de A Pasaxe en A Coruña.

Concepción y Rosi, dos mujeres vecinas del poblado gitano de Puente Pasaje deciden, junto con sus hijos, emprender un camino que las llevará a una nueva vida.
Una historia que muestra la realidad que se vive en los asentamientos chabolistas de la Coruña, narrada de viva voz por dos madres con ganas de sacar adelante sus familias, demostrando que la mejor manera para experimentar una transformación social es la insistencia y la ilusión por vivir.

Créditos del audiovisual:

 • Protagonistas: Mª Concepción dos Anjos y Rosa Romero Borja
 • Dirección: Xaime L. Chispón
 • Cámara: Cristina Fernández, Xosé Bocixa e Santiago Arines
 • Montaje: Raquel Rei
 • Música: Acquaragia Drom

Objetivos:

Hacer reflexionar al alumnado sobre una situación cercana, a través del tratamiento de las siguientes temáticas:

 • El derecho a una vida digna
 • La exclusión social
 • La mujer como transformador social

Metodología:

A través de la visualización de algunas partes del audiovisual, se fomentará la reflexión y el debate tratando las temáticas citadas a través de preguntas disparadoras y dinámicas.

Anuncio publicitario