Licenza

Licenza Creative Commons

Todos os recursos aloxados en Recursos Educativos ASF foron elaborados por ou para Arquitectura Sin Fronteras, e todos se distribúen baixo licenza Creative Commons. Consulta a licenza particular de cada un deles, especificada para cada caso particular, xa que as limitacións de uso varían duns recursos a outros.

Todos los recursos alojados en Recursos Educativos ASF han sido elaborados por o para Arquitectura Sin Fronteras, y todos se distribuyen bajo licencia Creative Commons. Consulta la licencia particular de cada uno ellos, especificada para cada caso particular, ya que las limitaciones de uso varían de unos recursos a otros.

Anuncio publicitario