Na viaxe do silencio

versión en español

Na viaxe do silencio

Título: Na viaxe do silencio
AutoríaGrupo de Educación para o Desenvolvemento de Arquitectura Sen Fronteiras
Idioma: Galego, película en español
Ano: 2014
Público Obxectivo: Grupos de 10-25 persoas de 1-2 ESO
Licenza: Creative Commons Recoñecemento – Non Comercial

Descarga:

Descripción:

«Na viaxe do silencio» é o terceiro audiovisual dunha triloxía que nos fala do asentamento chabolista da Pasaxe, na cidade da Coruña. Nel se retrata á xeración máis vella das que ali viven a través dunha serie de entrevistas que nos contan como foi o paso do tempo nas súas difíciles condicións de vida. As súas historias agroman a través da memoria o longo proceso de busca do espazo vital.

Créditos do audiovisual:

 • Protagonistas: Cándida e Joao, Carminda, María Luisa e Adolfo
 • Dirección: X. López (Chispón)
 • Imaxe e edición: Bocixa Rei
 • Música: Projecto Trepia, Luis Liñares

Obxectivos:

 • Describir as características dun hábitat precario concreto – representado no vídeo-.
 • Motivar a reflexión sobre o hábitat axeitado
 • Analizar as historias de vida, e os ciclos vitais das persoas que habitan un hábitat precario
 • Valorar como inflúe o paso do tempo en colectivos en exclusión social.

Metodoloxía:

Aprendizaxe guiado a través do visionado dun documental sobre un caso de proximidade da contorna da área metropolitana de A Coruña.

 • Presentación da temática 2’
 • Visionado do vídeo 18’
 • Debate de análise e reflexión final grupal 30’

Arquitectura Sen Fronteiras

versión en galego

En el viaje del silencio

Na viaxe do silencio

Título: Na viaxe do silencio
AutoríaGrupo de Educación para el Desarrollo de Arquitectura Sen Fronteiras
Idioma: Gallego, película en español
Año: 2014
Público Objetivo: Grupos de 10-25 personas de 1-2 ESO
Licencia: Creative Commons Reconocimiento – No Comercial

Descarga:

Descripción:

«Na viaxe do silencio» es el tercer audiovisual de una trilogía que nos habla del asentamiento chabolista de A Pasaxe, en la ciudad de A Coruña. En él se retrata a la generación más vieja de las que allí viven a través de una serie de entrevistas que nos narran cómo fue el paso del tiempo en sus difíciles condiciones de vida. Sus historias muestran a través de la memoria el largo proceso de búsqueda de un espacio vital.

Créditos del audiovisual:

 • Protagonistas: Cándida y Joao, Carminda, María Luisa y Adolfo
 • Dirección: X. López (Chispón)
 • Imagen y edición: Bocixa Rei
 • Música: Projecto Trepia, Luis Liñares

Objetivos:

 • Describir las características de un hábitat precario concreto – representado en el vídeo-
 • Motivar la reflexión sobre el hábitat adecuado
 • Analizar las historias de vida, y los ciclos vitales de las personas que habitan un hábitat precario
 • Valorar como influye el paso del tiempo en colectivos en exclusión social.

Metodología:

Aprendizaje guiado a través del visionado de un documental sobre un caso de proximidad en área metropolitana de A Coruña.

 • Presentación de la temática 2’
 • Visionado del vídeo 18’
 • Debate: análisis y reflexión final grupal 30’
Anuncio publicitario