Unidade Didáctica Ciudadanía Invisible

versión en español

Cidadanía Invisible

Título: Ciudadanía Invisible
Autoría: Cristina Botana Iglesias, Francisco Javier Peteiro Cruz e Fernando Pérez Barral
Idioma: Galego
Ano: 2018
Público Obxectivo: Todos os públicos
Licenza: Creative Commons Recoñecemento Non Comercial

Descarga:

Descripción:

Cales son os lugares do teu barrio que mais che gustan? Que espazos soes evitar? Que é o que sintes cando chegas á rúa do teu barrio? Existen varias formas de sentir e de entender unha cidade ou unha vila, especialmente aquelas zonas que utilizamos a diario. Con esta dinámica búscase que o alumnado sexa capaz de entender como e por que existen estas diferencias.

Obxectivos:

  • Recoñecer os conceptos cidade invisible e cidadanía invisible nos espazos cotiás do alumnado e aplicalos á contorna na que viven.
  • Comprender e empregar as ferramentas da cartografía emocional aprendendo a repre- sentar diferentes conceptos nos mapas.

Adaptación curricular por materias:

Para esta dinámica resultará moi interesante por en valor os conceptos traballados nas asignaturas de Educación Plástica e Audiovisual (ver contidos en tablas de 1º, 3º e 4º da ESO da introducción a esta unidade) presente nos currículos do primeiro e do segundo ciclo.

O óptimo sería extender este traballo en colaboración con outros docentes de forma que se lle saque o maior partido e de que o alumnado poida reflexionar sobre as formas de expresión e a información gráfica.

Así mesmo os conceptos de espazos da vida privada e da vida pública traballados nos bloques de Valores Éticos resultarán un bo apoio para este exercicio.

 

Arquitectura Sen Fronteiras

versión en galego

Unidad Didáctica Ciudadanía Invisible

Ciudadanía Invisible

Título: Ciudadanía Invisible
Autoría: Cristina Botana Iglesias, Francisco Javier Peteiro Cruz e Fernando Pérez Barral
Idioma: Gallego
Año: 2018
Público Objetivo: Todos los públicos
Licencia: Creative Commons Reconocimiento – No  Comercial

Descarga:

Descripción:

¿Cuáles son los lugares de tu barrio que mas te gustan? ¿Qué espacios sueles evitar? ¿Qué es lo que sientes cuando llegas a la calle de tu barrio? Existen varias formas de sentir y entender una ciudad o una villa, especialmente aquellas zonas que utilizamos a diario. Con esta dinámica se busca que el alumnado sea capaz de entender cómo y por qué existen estas diferencias.

Objetivos:

  • Reconocer los conceptos ciudad invisible y ciudadanía invisible en los espacios cotidianos del alumnado, y aplicarlos al entorno en el que viven.
  • Comprender y emplear las herramientas de la cartografía emocional aprendiendo a representar diferentes conceptos en los mapas.

Adaptación curricular por materias:

Para esta dinámica resultará muy interesante poner en valor los conceptos trabajados en las asignaturas de Educación Plástica y Audiovisual (ver contenidos en tablas de 1º, 3º y 4º de la ESO de la introducción a esta unidad) presente en los currículos del primer y segundo ciclo.

Lo óptimo sería extender este trabajo en colaboración con otros docentes de forma que se le saque el mayor partido y que el alumnado pueda reflexionar sobre las formas de expresión y la información gráfica.

Asimismo los conceptos de espacios de la vida privada y de la vida pública trabajados en los bloques de Valores Éticos resultarán un buen apoyo para este ejercicio.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.